polycon logo small

Polycon

 

Sklocement plus s.r.o. е водещ европейски производител на стъклофибърни бетонови продукти. Още от самото начало, фокуса на компанията е насочена към произвоството и развитието на армиран бетонов композитен материал, който намира приложение в сфертата на модерната архитектура, главно при проектиране и изпълнение на фасадни облицовки

Polycon колекции